تاریخ

موضوع آلبوم

98/1/27

افتتاحیه بیست و دومین سمینارداروسازی ایران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

98/1/29

نشست خبری ریاست دانشگاه به مناسبت هفته سلامت و طرح سلامت نوروزی

98/2/18

بازدید دکتر مهراسبی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از پروژ های عمرانی