با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان؛افتتاح اتوبوس مرکز جامع خدمات سلامت سیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان 960201

Thumbnail Image Table
041A6383.JPG
4/21/2017 02:18:58 ب.ظ
Size (KB)  :  2,520 KB
041A6398.JPG
4/21/2017 02:25:14 ب.ظ
Size (KB)  :  2,836 KB
041A6401.JPG
4/21/2017 02:25:18 ب.ظ
Size (KB)  :  3,176 KB
041A6404.JPG
4/21/2017 02:25:26 ب.ظ
Size (KB)  :  3,248 KB
041A6406.JPG
4/21/2017 02:26:00 ب.ظ
Size (KB)  :  3,745 KB
041A6409.JPG
4/21/2017 02:26:16 ب.ظ
Size (KB)  :  4,018 KB
041A6415.JPG
4/21/2017 02:27:38 ب.ظ
Size (KB)  :  3,503 KB
041A6419.JPG
4/21/2017 02:28:10 ب.ظ
Size (KB)  :  3,028 KB
041A6424.JPG
4/21/2017 02:28:54 ب.ظ
Size (KB)  :  3,196 KB
041A6430.JPG
4/21/2017 02:29:36 ب.ظ
Size (KB)  :  2,765 KB
041A6432.JPG
4/21/2017 02:30:16 ب.ظ
Size (KB)  :  2,960 KB
041A6437.JPG
4/21/2017 02:31:32 ب.ظ
Size (KB)  :  4,606 KB
Pages:     1