بازدید معاون بهداشت دانشگاه از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و گزارش از عملکرد گروه بهداشت محیط در برنامه بسیج سلامت نوروزی 960106

Thumbnail Image Table
IMG_0897.JPG
3/26/2017 11:36:20 ق.ظ
Size (KB)  :  3,931 KB
IMG_0887.JPG
3/26/2017 11:36:16 ق.ظ
Size (KB)  :  3,895 KB
IMG_0881.JPG
3/26/2017 11:36:12 ق.ظ
Size (KB)  :  3,059 KB
IMG_0876.JPG
3/26/2017 11:36:12 ق.ظ
Size (KB)  :  3,555 KB
IMG_0852.JPG
3/26/2017 11:36:02 ق.ظ
Size (KB)  :  3,679 KB
IMG_0848.JPG
3/26/2017 11:36:00 ق.ظ
Size (KB)  :  4,112 KB
IMG_0833.JPG
3/26/2017 11:35:54 ق.ظ
Size (KB)  :  4,262 KB
IMG_0826.JPG
3/26/2017 11:35:52 ق.ظ
Size (KB)  :  3,818 KB
IMG_0823.JPG
3/26/2017 11:35:50 ق.ظ
Size (KB)  :  3,952 KB
IMG_0821.JPG
3/26/2017 11:35:50 ق.ظ
Size (KB)  :  3,684 KB
429902767_162895.jpg
3/19/2017 04:02:09 ب.ظ
Size (KB)  :  90 KB
429819284_149962.jpg
3/13/2017 11:23:09 ب.ظ
Size (KB)  :  83 KB
429812669_124554.jpg
2/26/2017 10:53:41 ب.ظ
Size (KB)  :  137 KB
429709059_123359.jpg
2/26/2017 10:53:15 ب.ظ
Size (KB)  :  154 KB
425204039_41268.jpg
2/26/2017 10:53:08 ب.ظ
Size (KB)  :  149 KB
429918771_123438.jpg
2/26/2017 10:50:31 ب.ظ
Size (KB)  :  149 KB
Pages:     1 2 3