سخنرانی دکتر محمدرضا صائینی در خطبه‌های پیش از نمازجمعه استان زنجان در هفته سلامت 950203

Thumbnail Image Table
041A0549.JPG
4/22/2016 12:33:04 ب.ظ
Size (KB)  :  13,786 KB
041A0554.JPG
4/22/2016 12:33:56 ب.ظ
Size (KB)  :  15,149 KB
041A0557.JPG
4/22/2016 12:34:58 ب.ظ
Size (KB)  :  12,595 KB
041A0560.JPG
4/22/2016 12:37:16 ب.ظ
Size (KB)  :  13,418 KB
IMG_3797.JPG
4/22/2016 12:18:40 ب.ظ
Size (KB)  :  3,142 KB
041A0524.JPG
4/22/2016 12:20:08 ب.ظ
Size (KB)  :  15,997 KB
041A0536.JPG
4/22/2016 12:23:02 ب.ظ
Size (KB)  :  14,387 KB
041A0542.JPG
4/22/2016 12:25:44 ب.ظ
Size (KB)  :  17,416 KB
Pages:     1